Član 1. Obim primjene

1.1. Ovi Opšti uslovi poslovanja kompanije DevCommIT D.O.O. (u daljem tekstu „Prodavac”) primjenjuju se na sve ugovore zaključene između potrošača ili trgovca (u daljem tekstu „Klijent”) i Prodavca koji se odnose na svu robu i/ili usluge predstavljene u Internet prodavnici Prodavca. Uključivanje samih uslova Klijenta se ovim prigovara, osim ako nisu predviđeni drugi uslovi.

1.2. Potrošač prema ovim Uslovima je svako fizičko lice koje zaključuje pravni posao u svrhu koja se ne pripisuje ni pretežno komercijalnoj ni samozaposlenoj djelatnosti. Trgovac u skladu sa ovim Uslovima je svako fizičko ili pravno lice ili poslovno sposobno društvo koje obavlja komercijalnu ili samostalnu profesionalnu djelatnost prilikom sklapanja pravnog posla.

Član 2. Zaključivanje ugovora

2.1. Opisi proizvoda na internet prodavnici Prodavca ne predstavljaju obvezujuće ponude od strane Prodavca, već služe samo u svrhu podnošenja obavezujuće ponude od strane Klijenta.

2.2. Klijent može dostaviti ponudu putem online obrasca za narudžbu koji je integrisan u online prodavnici Prodavca. Pri tome, nakon što je odabranu robu i/ili uslugu stavio u virtuelnu korpu i prošao kroz proces naručivanja, te klikom na dugme za završetak procesa narudžbe, Klijent podnosi pravno obavezujuću ponudu ugovora u vezi sa robom i/ili usluge sadržane u korpi za kupovinu.

Član 3. Poručivanje robe

3.1. Nakon uspešnog poručivanja robe biće Vam poslata automatska email poruka, na osnovu koje Vas obavještavamo da je Vaša porudžbina uspješno prosleđena službi internet prodaje na dalju obradu. Služba internet prodaje nastojaće da u najkraćem roku provjeri da li smo u mogućnosti da vam obezbedimo poručeni artikal (artikle).

3.2. Ukoliko nijesmo u mogućnosti da Vam obezbjedimo poručeni artikal, primićete email u kojem Vas obavještavamo da poručeni artikal više nije raspoloživ, te da smo prinuđeni da Vam otkažemo porudžbinu. U ovom slučaju porudžbenica neće biti realizovana.

3.3. Ukoliko nijesmo u mogućnosti da Vam obezbjedimo neke artikle iz Vaše porudžbenice, pozvaće Vas telefonom naš operater internet prodaje i obavjestiti Vas o tome. Tom prilikom biće zatražena Vaša saglasnost da Vam isporučimo one artikle sa Vaše porudžbine koje imamo raspoložive na stanju. Nastojimo da stanje veličina i modela na sajtu bude ažurno, ali zbog dinamike prodaje, postoji mogućnost da u određenim slučajevima poručeni proizvod više ne bude raspoloživ u našim magacinima.

Član 4. Cijene

4.1. Prodavac samostalno utvrđuje cijene robe u skladu sa svojom poslovnom politikom i zadržava pravo izmjene istaknutih cijena.

4.2. U skladu sa zakonom, sve navedene cijene su sa uračunatim pripadajućim PDV-om, ali ne uključuju troškove dostave robe kupcu koji se dodatno naplaćuje.

4.3. U slučaju da nakon izvršenog poručivanja proizvoda, bude utvrđeno da je greškom na sajtu za poručeni proizvod označena pogrešna cijena (na primjer umjesto 50 EUR, stoji cijena 5 EUR), prodavac će nastojati da kupca u što kraćem roku obavjesti o uočenoj grešci i tačnom iznosu cijene koja je za poručeni proizvod važila u trenutku poručivanja. U tom slučaju kupac ima pravo da poručeni proizvod plati po ispravnoj maloprodajnoj cijeni ili da odustane od porudžbenice.

4.4. Narudžbom, Kupac prihvata cijene i opise robe koja se nudi na prodaju na web stranici. Osim ako nije drugačije navedeno u opisu proizvoda Prodavca, navedene cijene su ukupne cijene uključujući zakonski porez na dodatnu vrijednost. Svi opisi proizvoda ili cijene proizvoda podložni su promjenama u bilo koje vrijeme bez prethodne najave. Troškovi dostave, gdje je to prikladno, biće posebno naznačeni u opisu odgovarajućeg proizvoda

Član 5. Način plaćanja

5.1. Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti države Crne Gore – euro (EUR).  Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cijene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumijevanju.

5.2. Načini plaćanja su:

  • Plaćanje pouzećem - podrazumjeva plaćanje iznosa sa računa prilikom preuzimanja pošiljke.

  • Plaćanje Visa, Master Card, American Express karticama.

5.3. Prilikom odabira načina plaćanja kreditnom karticom, iznos računa dospijeva odmah po sklapanju ugovora. Informacije o debitnoj/kreditnoj kartici su uvijek šifrovane tokom prenosa preko mreža. Slažete se da ćete pružiti trenutne, potpune i tačne informacije o kupovini i računu za sve kupovine izvršene na našoj web stranici.

5.4. Prilikom plaćanja Narudžbe, Kupac daje Prodavcu implicitnu garanciju da Kupac ima potrebno ovlašćenje da koristi način plaćanja koji je Kupac izabrao prilikom slanja svoje Narudžbe. Svaka Potvrda koju izda Prodavac podliježe odobrenju plaćanja Kupca od strane relevantnog servera za validaciju elektroničkog plaćanja. Ukoliko banka Kupca odbije uplatu, Narudžba neće biti prihvaćena i Prodavac neće imati obavezu da pošalje robu. Kao dio mjera poduzetih za sprječavanje prevare na Internetu, Prodavac ima pravo prenijeti informacije o Narudžbi i načinu plaćanja Kupca trećoj strani u svrhu provjere.

Član 6. Isporuka robe

6.1. Mjesto isporuke poručene robe mora se nalaziti na teritoriji Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Isporuku proizvoda poručenih na sajtu https://miniauto.me/ vrši kurirska služba DM Express Delivery, na teritoriji Crne Gore radnim danima u periodu od 8 do 19 časova. Nakon obrade porudžbine, na vašu email adresu stići će obavještenje o statusu porudžbine.

6.2. Za sve porudzbine koje budu napravljene do 14 časova biće isporuka sjutra dan. Rok isporuke je do 3 radna dana na teritoriji Crne Gore. Rok isporuke može biti i duži od navedenog (3 radnih dana), u vanrednim slučajevima poput velikih gužvi, neprohodnosti puteva u slučaju vremenskih nepogoda i sl. Kurirska služba je u obavezi da isporuku vrši što efikasnije u skladu sa svojim mogućnostima i poslovnim kapacitetima.

Napomena: Po Zakonu o zaštiti potrošača, član 59 – Trgovac je dužan da izvrši ugovor o kupoprodaji bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana, od dana zaključivanja ugovora, osim ako je drugačije ugovoreno.

6.3. Preuzimanje pošiljke od strane kupca Kurirska služba DM Express Delivery isporučuje pošiljke u periodu od 8 do 19 časova. Prije isporuke kupac će biti pozvan kako bi dogovorio vrijeme dostave. Potrebno je da u tom periodu budete dostupni na broju telefona navedenom prilikom kreiranja porudžbine i da na adresi bude osoba koja može preuzeti pošiljku. Ukoliko niste na adresi prilikom pokušaja dostave, kurir će vratiti pošiljku u pošti gdje se ista zadržava pet (5) dana. Ukoliko u tom periodu ne preuzmete pošiljku iz pošte, ista nam se vraća.

Prilikom preuzimanja pošiljke preporučuje se da vizuelno pregledate paket. Ukoliko primjetite da je paket značajno oštećen i posumnjate da je i proizvod oštećen, odbijte prijem pošiljke i odmah nas obavjestite putem email-a na adresu info@miniauto.me ili pozivom na broj +382 20 612 438

6.4. Cijena dostave za sve pošiljke na teritoriji Crne Gore iznosi 3,50 EUR.

Na teritoriji Srbije, Bosne i Hercegovine:
do 34,00 eura ukupnog iznosa dostava iznosi 5,00 EUR
do 500,00 eura ukupnog iznosa dostava iznosi 7,50 EUR
do 999,00 eura ukupnog iznosa dostava iznosi 10,00 EUR

Napomena: Kupac snosi sve troškove u njegovoj državi ( carina, porez, takse itd. ) koji mogu nastati isporukom van Crne Gore.

6.5. Zamjena robe

Ukoliko ste nakon prijema pošiljke konstatovali da želite da ga zamjenite za drugi artikal iste ili veće cjenovne kategorije, molimo Vas da nas kontaktirate na e-mail na adresu: info@miniauto.me

Kuriru koji dođe kod Vas na adresu preuzimanja artikla koji želite da zamenite za drugi, neophodno je da predate adekvatno upakovan artikal jer sva odgovornost ide na račun pošiljaoca, račun-otpremnicu koju ste dobili uz proizvod.

U slučaju kada se zamjena vrši zbog greške kupca – kurirsku službu kontaktira kupac i troškove poštarine snosi kupac po cjenovniku kurirske službe. Poštarinu plaćate gotovinom kuriru koji bude preuzimao robu za zamjenu.

U slučaju kada kupac dobije oštećen ili pogrešan artikal - kurirsku službu kontaktira isporučilac i troškve poštarine snosi isporučilac.

Čim artikal stigne na naš lager, vrši se provjera artikla da li je poslat u adekvatnom stanju i ukoliko su uslovi za zamjenu ispoštovani, automatski se šalje zamjenski artikal sa novim račun-otpremnicom.

6.6. Odustanak od kupovine Prema Zakonu o zaštiti potrošača, potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu ili izvan poslovnih prostorija (odustajanje od kupovine), u roku od 14 dana, bez navođenja razloga. U tom slučaju, prodavac je u obavezi da potrošaču vrati plaćeni iznos.

6.7. Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira provjerite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocijepani djelovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nam pošaljite e-mail sa svim svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu info@miniauto.me i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavjestićemo Vas o daljem toku reklamacije.

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja pakovanja ustanovili da isporučena roba oštećena, nesaobrazna naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 14 radnih dana od trenutka prijema pošiljke obavijestite na e-mail adresu info@miniauto.me sa svim svojim podacima (ime, prezime, telefon) i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema reklamacije pisanim putem ili elektronskim, odgovorćemo potrošaču na izjavljenu reklamaciju i obavestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za rješavanje reklamacije je 14 dana od trenutka prijave iste.

6.8. Pravo Kupca da se predomisli Kupac može, od datuma na koji Kupac postavi Narudžbu, otkazati tu Narudžbu u vezi sa jednom ili više robe koja je predmet te Narudžbe i zatražiti nadoknadu za istu podložno odredbama navedenim u nastavku.

Ako Kupac želi da otkaže Narudžbu u vezi sa određenim dobrima, Kupac ima četrnaest (14) dana od isporuke robe da to učini, bez navođenja razloga.

Rok za otkazivanje ističe četrnaest (14) dana od dana kada je Kupac, ili treća strana koja nije prevoznik i koju on odredi, fizički preuzela robu.

Kako bi otkazao svoju narudžbu, Kupac vraća naručene proizvode kontaktiranjem Prodavca.

Detaljne informacije o pravu na otkazivanje date su u Uputstvu Prodavca o otkazu.

Osim toga, ako se roba šalje nazad, Kupac mora koristiti DM Express Delivery kao transportera.

Troškovi transporta povratnog paketa do Prodavca padaju na teret Kupca.

Prodavac će nadoknaditi kupcu istim sredstvom plaćanja koje je Kupac koristio za početnu transakciju, osim ako je izričito drugačije dogovoreno. U svakom slučaju, Kupac neće snositi nikakve naknade kao rezultat nadoknade.

Prodavac će nadoknaditi kupcu u roku od dva (2) do tri (3) dana (promenljivo kašnjenje u zavisnosti od različitih banaka) nakon što je Prodavac preuzeo robu nazad ili je Kupac dostavio dokaz da je vratio robu, bilo šta od dva je najranija.”

Otkazivanje Kupčeve Narudžbe će se uzeti u obzir samo pod uslovom da je roba za koju Kupac traži nadoknadu od Prodavca vraćena Prodavcu u roku od gore navedenog kašnjenja od četrnaest (14) dana.

Prodavac može izvršiti odbitak od naknade za gubitak vrijednosti bilo koje isporučene robe ako je gubitak rezultat nepotrebnog rukovanja od strane Kupca.

6.9. Lično preuzimanje nije moguće iz logističkih razloga.