Informacije o prikupljanju ličnih podataka i kontakt podataka kontrolora

Drago nam je što ste posjetili naš web sajt i zahvaljujemo na interesovanju. U daljem tekstu obavještavamo Vas o rukovanju Vašim ličnim podacima kada koristite našem web sajtu. Lični podaci su svi podaci s kojima se možete lično identifikovati. Ovaj web sajt je u vlasništvu pravnog lica ”DevCommIT” d.o.o., kompanije registrovane u Crnoj Gori, na adresi, ul: Kneza Miroslava 66, 84000 Bijelo Polje.

Krajnji korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi sa povjerljivošću podataka može poslati e-mail poruku na adresu: info@miniauto.me

Pristupanjem ili upotrebom našeg web sajta, krajnji korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa svim uslovima povjerljivosti podataka i načinima upotrebe.

Povjerljivost podataka

Ovu izjavu o povjerljivosti podataka Miniauto online prodavnica može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta izjave o povjerljivosti podataka u dijelu “Povjerljivost podataka” na web sajtu. Izmjena izjave o povjerljivosti podataka stupa na snagu odmah nakon objave iste na našoj Internet stranici.

Pravno lice, prikuplja informacije koje identifikujuju, specifičnog Krajnjeg korisnika. Kada se Krajnji korisnik uključi u određene aktivnosti na našoj internet stranici, kao što su otvaranje korisničkog računa, naručivanje proizvoda ili usluga, slanje povratnih informacija, naš administrator može od Krajnjeg Korisnika zatražiti pružanje određenih informacija o sebi, kao što su:

  • ime i prezime 

  • adresa

  • poštanski broj

  • e-mail adresa

  • telefonski broj

  • datum rođenja

  • druge povezane informacije

Uključivanje u identifikacione aktivnosti i davanje ličnih podataka je odluka Krajnjeg korisnika. Ako Krajnji korisnik ne pruži te obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost.

Naš sajt neće dijeliti lične podatke Krajnjeg korisnika sa drugim stranama, osim u slučajevima navedenim u daljem tekstu i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju i dozvoljavaju.

Lične podatke će naš sajt koristiti za slanje i distribuciju administrativnih i promotivnih e-mail poruka, analizu podataka, kao i obradu plaćanja kreditnim karticama. Vaše lične podatke, možemo podijeliti samo sa pružaocima usluga distribucije robe, za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte.

U cilju pružanja što kvalitetnije usluge i informisanja korisnika, e-mail korisnika može biti iskorišćen u svrhu marketinških kampanja (newsletter), ali kupcima dajemo mogućnost, ako žele, da se odjave sa mailing liste.

Krajnji korisnik ima mogućnost pristupa i promjene ličnih podataka na sajtu.

Vaši podaci se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su nužni za obavljanje posla, pa se ovim obavezujemo da prikupljene podatke nećemo koristiti u bilo koje druge svrhe, niti ćemo iste učiniti dostupnim bilo kojem trećem licu.

Upotreba kolačića (cookies)

Vi, kao korisnik, u svakom momentu imate potpunu kontrolu nad kolačićima i njihovom upotrebom u okviru Vašeg Internet pregledača (Firefox, Chrome, Edge, Explorer, Opera, Safari).

Imate mogućnost povlačenja saglasnosti o upotrebi kolačića u svakom momentu, a možete i da odbijete upotrebu kolačića koji ne zahtjevaju Vaš explicitni pristanak, pod uslovom da ovi kolačići nijesu neophodni i da je njihovo uklanjanje tehnički izvodljivo.

Moramo naglasiti da ukoliko odbijete upotrebu kolačića u Vašem pregledaču, postoji velika vjerovatnoća da nećete biti u mogućnosti da u potpunosti iskoristite potpunu funkcionalnost našeg sajta. Naša je preporuka da zbog Vašeg korisničkog iskustva omogućite upotrebu kolačića (cookies) u okviru Vašeg Internet pregledača.