Reklamacija

Ukoliko ste nakon prijema pošiljke konstatovali da želite da ga zamjenite za drugi artikal iste ili veće cjenovne kategorije, molimo Vas da nas kontaktirate na e-mail na adresu: info@miniauto.me

Kuriru koji dođe kod Vas na adresu preuzimanja artikla koji želite da zamenite za drugi, neophodno je da predate adekvatno upakovan artikal jer sva odgovornost ide na račun pošiljaoca, račun-otpremnicu koju ste dobili uz proizvod.

U slučaju kada se zamjena vrši zbog greške kupca – kurirsku službu kontaktira kupac i troškove poštarine snosi kupac po cjenovniku kurirske službe. Poštarinu plaćate gotovinom kuriru koji bude preuzimao robu za zamjenu.

U slučaju kada kupac dobije oštećen ili pogrešan artikal - kurirsku službu kontaktira isporučilac i troškve poštarine snosi isporučilac.

Čim artikal stigne na naš lager, vrši se provjera artikla da li je poslat u adekvatnom stanju i ukoliko su uslovi za zamjenu ispoštovani, automatski se šalje zamjenski artikal sa novim račun-otpremnicom.

6.6. Odustanak od kupovine Prema Zakonu o zaštiti potrošača, potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu ili izvan poslovnih prostorija (odustajanje od kupovine), u roku od 14 dana, bez navođenja razloga. U tom slučaju, prodavac je u obavezi da potrošaču vrati plaćeni iznos.

6.7. Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira provjerite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocijepani djelovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nam pošaljite e-mail sa svim svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu info@miniauto.me i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavjestićemo Vas o daljem toku reklamacije.

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja pakovanja ustanovili da isporučena roba oštećena, nesaobrazna naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 14 radnih dana od trenutka prijema pošiljke obavijestite na e-mail adresu info@miniauto.me sa svim svojim podacima (ime, prezime, telefon) i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema reklamacije pisanim putem ili elektronskim, odgovorćemo potrošaču na izjavljenu reklamaciju i obavestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za rješavanje reklamacije je 14 dana od trenutka prijave iste.

6.8. Pravo Kupca da se predomisli Kupac može, od datuma na koji Kupac postavi Narudžbu, otkazati tu Narudžbu u vezi sa jednom ili više robe koja je predmet te Narudžbe i zatražiti nadoknadu za istu podložno odredbama navedenim u nastavku.

Ako Kupac želi da otkaže Narudžbu u vezi sa određenim dobrima, Kupac ima četrnaest (14) dana od isporuke robe da to učini, bez navođenja razloga.

Rok za otkazivanje ističe četrnaest (14) dana od dana kada je Kupac, ili treća strana koja nije prevoznik i koju on odredi, fizički preuzela robu.

Kako bi otkazao svoju narudžbu, Kupac vraća naručene proizvode kontaktiranjem Prodavca.

Detaljne informacije o pravu na otkazivanje date su u Uputstvu Prodavca o otkazu.

Osim toga, ako se roba šalje nazad, Kupac mora koristiti Poštu Crne Gore kao transportera.

Troškovi transporta povratnog paketa do Prodavca padaju na teret Kupca.

Prodavac će nadoknaditi kupcu istim sredstvom plaćanja koje je Kupac koristio za početnu transakciju, osim ako je izričito drugačije dogovoreno. U svakom slučaju, Kupac neće snositi nikakve naknade kao rezultat nadoknade.

Prodavac će nadoknaditi kupcu u roku od dva (2) do tri (3) dana (promenljivo kašnjenje u zavisnosti od različitih banaka) nakon što je Prodavac preuzeo robu nazad ili je Kupac dostavio dokaz da je vratio robu, bilo šta od dva je najranija.”

Otkazivanje Kupčeve Narudžbe će se uzeti u obzir samo pod uslovom da je roba za koju Kupac traži nadoknadu od Prodavca vraćena Prodavcu u roku od gore navedenog kašnjenja od četrnaest (14) dana.

Prodavac može izvršiti odbitak od naknade za gubitak vrijednosti bilo koje isporučene robe ako je gubitak rezultat nepotrebnog rukovanja od strane Kupca.